• YILDIZ OSGB
  İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR.
 • İşyeri Hekimlerimizle Çalışanlarınızı Hastalıklardan Koruyoruz.
  Meslek Hastalıkları ENGELLENEBİLİR!
 • İşyerinizde mevcut tehlikelerin belirlenerek olası iş kazalarının önüne geçilmesi adına yapılan profesyonel çalışmalardır.
  RİSK DEĞERLENDİRME
 • ACİL DURUM PLANI İLE
  ÇALIŞANIN SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ KORUYALIM.

Çalışanlar İçin

Mevzuat gereği iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli bulundurmalısınız.

Ayrıntılı Bilgi →

Risk Değerleme ve Eğitim

Kuruluşlarda risk değerlendirmesi yapılması ve çalışanların bilgilendirilme zorunluluğu vardır.

Ayrıntılı Bilgi →

İşyerleri

50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde Sağlık Birimi (Revir) oluşturulması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi →

 

ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda...

İşyeri Hekimliği

6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta...

İşyeri Sağlık Personeli

İşyeri Hekimine yardımcı olarak; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlamak, değerlendirmek, izlemek...

Mobil Sağlık Taraması

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin...

Risk Analizi

Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin...

Acil Durum Planları

Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak...